Kontakta oss


Kontakta oss


Vi jobbar ideellt och vårt gemensamma intresse är hundar.

Om du vill komma i kontakt med klubben, så vänder du dig till någon av oss.


Styrelse 2019/2020


Birgitta Söderlund, ordförande omval , 1 år

birgitta.soderlund@icloud.com 

070-581 48 35


Johanna Näsström, vice ordförande,  omval 2019, 2 årEmelie Matsdotter, kassör nyval 2019 , 1 år   

Emeliematsdotter@gmail.com

070-5266322   


Ann-Christin, Ki Olsson, sekreterare

annchristin.o@hotmail.com   

076-1395088


Rebecka V Antonsson, ledamot nyval 2019, 2 år

rv.antonsson@gmail.com 

0702-85 73 83


Tobias Backlund, ersättare

jamtborders.kennel@yahoo.se

070-304 46 89


Johanna Basth, ersättare

johanna.basth@gmail.com   

073-071 68 22Valberedning:

ingen valberedning vald ännu, medlemsmöte i maj


_______________________________________


Kontaktpersoner för klubbens sektorer:


Agility

Johanna Näsström (sammankallande) och Johanna Basth


Rallylydnad

Vickoria Lindström (sammankallande) och Ann-Louise Hansson


Lydnad/Bruks

Gunilla Malmqvist (sammankallande), Lisbet Bryne och Kerstin Näsmark


NoseWork

Elisabeth Olsson Hedin, 070-326 76 79

nosework.stromsund@outlook.com


Hundutbildning

Kerstin Näsmark (sammankallande), Birgitta Söderlund och Lisbet Bryne


Rasutveckling (utställning)

Birgitta Söderlund (sammankallande) och Tobias Backlund


Mark och Fastighet

Bengt Nilsson (sammankallande) och Tobias Backlund


Kök och städ

Birgitta Söderlund (sammankallande), Ann-Louise Hansson och Emilie Matsdotter


Webmaster

Gunilla Malmqvist

wmgumam@yahoo.com


Vår postadress är:

Strömsunds Brukshundklubb

C/O Emelie Matsdotter

Sjöstigen 2

83331 Strömsund

Vårt Bangiro:

211-1987

Strömsunds Brukshundklubb

C/O Emelie Matsdotter

Sjöstigen 2

83331 Strömsund


Copyright © All Rights Reserved