Kontakta oss


Kontakta oss


Vi jobbar ideellt och vårt gemensamma intresse är hundar.

Om du vill komma i kontakt med klubben, så vänder du dig till någon av oss.


Styrelse 2020/2021


Birgitta Söderlund, ordförande omval 2021 , 1 år

birgitta.soderlund@icloud.com 

070-581 48 35


Ann-Louise Hansson, kassör vald på 2 år 2020. 

alhansson@hotmail.com

070-565 70 84

  

Ann-Christin, Ki Olsson, sekreterare omval 2021, 2 år

annchristin.o@hotmail.com   

076-1395088


Rebecka V Antonsson, ledamot omval 2021, 2 år

rv.antonsson@gmail.com 

0702-85 73 83


Johanna Basth, ledamot vald på 2 år 2020.

johanna.basth@gmail.com   

073-071 68 22


Tommy Antonsson , suppleant , nyval 2021 , 2 år


Harriet Svensson-Bok ,suppleant vald på 2 år 2020.


Valberedning:

Towa Wolgers,fyllnadsval 1 år, sammankallande.

Elisabet Furrer vald på 2 år.


_______________________________________


Kontaktpersoner för klubbens sektorer:


Agility

 Johanna Basth


Rallylydnad

Ann-Louise Hansson och Ann-christin Olsson(Ki)


Lydnad/Bruks

Gunilla Malmqvist (sammankallande), Lisbet Bryne.


NoseWork

Pernilla Persson


Hundutbildning

Birgitta Söderlund och Viktoria Lindström.


Rasutveckling (utställning)

Birgitta Söderlund (sammankallande)


Mark och Fastighet

Rebecka V Antonsson


Kök och städ

Birgitta Söderlund (sammankallande), Ann-Louise Hansson.


Webmaster

Gunilla Malmqvist

wmgumam@yahoo.com


Vår postadress är:

Strömsunds Brukshundklubb

c/o Ann-Louise Hansson

Gullvivevägen 20

833 34 Strömsund


Vårt Bangiro:

211-1987